Mga Katanungan

Uso ngayon | ngayon | ngayong linggo | sa buwang ito | pinakabago
 1. filipino

  halimbawa ng tulian 5 halimbawa ng tao laban sa tao 5 halimbawa ng tao laban sa sarili 5 halimbawa ng tao laban sa lipunan 5 halimbawa ng tao laban sa kalikasan

 2. filipino

  halimbaw ng antithesis(patatambis)

 3. Filipino

  pangatnig na pansubordinasyon

 4. Filipino

  Ano ang pansemantika?

 5. Filipino

  Ano ang indensyon?

 6. Filipino

  Halimbawa ng tao laban sa tao

 7. filipino

  ano ang indensyon

 8. AP

  Sanaysay tungkol sa resulta ng edukasyon na pinairal ng mga Amerikano sa Pilipinas