AP

Sanaysay tungkol sa resulta ng edukasyon na pinairal ng
mga Amerikano sa Pilipinas

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁

Sagutin ang tanong na ito

Pangalan

Ang iyong sagot