Edukasyon sa Pagpapakatao

1. Paano mo pinili ang mas mahalaga sa iba pang bagay na mahalaga din sa’yo?
2. Ano ang iyong naging pamantayan sa pagpili?
3. Ano ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay?
4. Nakatulong ba ito sa’yo upang mapili ang tamang pinahahalagahan? Paano?

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁

Sagutin ang tanong na ito

Pangalan

Ang iyong sagot