filipino

Panuto: Tukuyin ang mga salita sa panaklong na kaugnay ng salita sa bawat bilang. Bilugan ang sagot.
1. kalikasan - (gusali, kabundukan, pamayanan)
2. himlayan - (puntod, simbahan, bulaklak)
3. astronaut - (bagwis, kalawakan, lumilipad)
4. ibon - (pugad, aso, pusa)
5. plorera - (baso, blusa, bulaklak)

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁

Sagutin ang tanong na ito

Pangalan

Ang iyong sagot